Gdynia, Al. Zwycięstwa 162|Gdańsk, ul. Jabłoniowa 54A info@hondagdynia.pl|info@hondagdansk.pl

Czy warto kupić agregat prądotwórczy do domu? - Maszyny Honda

Czy warto kupić agregat prądotwórczy do domu

Rosnąca potrzeba niezależności energetycznej rodzi pytanie o zasadność i opłacalność zakupu agregatu prądotwórczego do domu. Kwestia ta jest szczególnie istotna na obszarach, które są narażone na przerwy w dostawach prądu spowodowane złym stanem linii przesyłowych. Dodatkowe zagrożenie stanowią katastrofy naturalne, które w ostatnim czasie wyrządzają coraz więcej szkód na terenie całego kraju.

Przerwy w dostawach prądu spowodowane uszkodzeniem napowietrznych linii przesyłowych mogą trwać nawet od kilku do kilkunastu dni. W takiej sytuacji warto mieć dostęp do alternatywnego źródła energii. Jednym z takich źródeł jest agregat prądotwórczy do domu.

Czym jest agregat prądotwórczy?

Agregat prądotwórczy to urządzenie służące do wytwarzania energii elektrycznej. Działa na zasadzie przekształcania energii mechanicznej wygenerowanej przez silnik na energię elektryczną. Typowy agregat składa się z silnika i alternatora, który odpowiada za wytwarzanie prądu.

Istnieją różne rodzaje agregatów. Można je podzielić ze względu na moc urządzenia, rodzaj paliwa, czy też przeznaczenie. Agregaty mogą być napędzane benzyną, ropą lub gazem ziemnym. Urządzenia te znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, obiektach przemysłowych i obiektach specjalnego przeznaczenia (np. szpitalach).

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że nowoczesne agregaty są coraz bardziej wydajne, ciche i ekologiczne, co sprawia, że stają się one atrakcyjnym rozwiązaniem nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla użytkowników indywidualnych.  Tego typu zasilanie najlepiej sprawdza się w przypadku domów jednorodzinnych, w których dysponujemy miejscem na ustawienie urządzenia, a także gospodarstwach rolnych i obiektach rekreacji indywidualnej.

Kiedy przydaje się zasilanie awaryjne w domu?

Zasilanie awaryjne w domu sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występują przerwy w dostawie prądu. Mogą być one spowodowane złym stanem linii przesyłowej, ograniczeniami po stronie lokalnego dostawcy prądu lub innymi utrudnieniami. To także doskonała alternatywa na wypadek klęsk żywiołowych. Silne wyładowania atmosferyczne, wiatry i burze uszkadzają linie przesyłowe odcinając setki gospodarstw domowych do prądu na długie godziny, a nierzadko nawet dni. Dysponując własnym agregatem prądotwórczym honda możemy ze spokojem oczekiwać na przywrócenie zasilania, jednocześnie w tym czasie korzystając z wszelkich udogodnień oferowanych przez urządzenia elektryczne w naszym domu.

Agregat prądotwórczy do domu: Więcej niż zasilanie awaryjne

W licznych obiektach agregat prądotwórczy nie stanowi zasilania awaryjnego, ale jest podstawowym źródłem prądu. Dotyczy to w szczególności domów zlokalizowanych z dala od sieci energetycznej i obiektów znajdujących się w trudnodostępnych miejscach. Zazwyczaj są to obiekty rekreacyjne charakteryzujące się okresowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, które agregat jest w stanie zaspokoić bez generowania wysokich kosztów pracy. Niemniej jednak, na mapie naszego kraju wciąż znajdują się obiekty mieszkalne całoroczne, które na co dzień korzystają z agregatów.